Dénice is een elegante en handzame oplossing voor de beperkte reikwijdte van kleine mensen.
Doorgaans zijn de meeste producten en ruimtes, ontworpen voor mensen met een normale, gemiddelde lengte. Nederlanders met name zijn bovendien vrij lang: gemiddeld 1.84m voor een man en 1.72m voor een vrouw. Een volwassen persoon met achondroplasie bijvoorbeeld is ongeveer 50 cm korter. Vanwege hun korte armen en benen, is bereikbaarheid in hoogte een dagelijks voorkomend probleem. Hierdoor zijn ze vaak in het openbaar afhankelijk van mensen met een normale lengte.
Denise Stoopen heeft een mooie toepassing ontworpen, die handig gebruikt kan worden in de openbare ruimtes en bovendien draagbaar en zeer elegant is. Het product is een hip sieraad, dat er op het eerste gezicht niet uitziet als een hulpmiddel.
Functionaliteit en esthetica zijn mooi en harmonieus verenigd in het ontwerp.
×
Dénice is an elegant and easy-to-use solution for the limited scope of little people.
Usually most products and spaces are designed for people with a normal, average length. The Dutch for example are also quite tall: average length for a man is 1.84 m and 1.72 m for a woman. An adult person with Achondroplasia is about 50 cm shorter. Because of their short arms and legs the accessibility in altitude is a daily common problem. For this reason they are often depending on people with a normal length.
Denise Stoopen has designed a nice application that easily can be used in public areas and in addition it's portable and very elegant. This piece is truly a gem, that at first glance doesn't look like a tool.
Functionality and aesthetics are beautiful and harmonious united in the design.
×
×
×
×
×
×
×
×

smalltalkers

denice

rickshaw

caravana

silver and mobile

everyday life

skin structure

photography

experience design